Contacte

Toni Márquez

fototeatre@gmail.com

Instagram: @enganxat

+34 616 700 898

www.fototeatre.cat


About

  • Fotografia d’arts escèniques i reptes de llum
  • Maquetació i edició de fotografia publicitària d’espectacles
  • Col·laboro amb vàries revistes de música, teatre i magazines d’informació
  • Col·laboro amb diverses companyies de teatre, corals i grups musicals.

La meva passió pel gest i l’escena em porta a treballar intensament la fotografia teatral, tant davant com darrere les cametes.
La necessitat d’acceptar nous reptes de llum m’introdueix al món dels concerts musicals, fotografiant des d’actuacions en microespais fins a macrofestivals, tractant cadascun dels treballs de forma única.


  • Photography of the scenic arts and lighting challenges
  • Layout design and editing of show publicity photography
  • Collaboration with many music, theatre and information magazines
  • Collaboration with several theatre companies, choirs and music groups

My passion for the study of movement, especially on stage, has brought me to work intensely in theatre photography, both in front of and behind the scenes.
Engaging in new lighting challenges led me to the world of musical concerts, portraying shows from microspaces to macrofestivals, while treating each work uniquely and with the care for detail it deserves.